Gå til indhold

Historie

I 1856 startede den danske mission Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund blev grundlagt af jesuitter pateren Jean Pierre Médaille i 1650 i byen Le Puy i Frankrig. På sine rejser havde pater Médaille set den store nød og elendighed, der herskede som følge af trediveårskrigen. Da han samtidig havde kendskab til unge kvinder, som følte sig kaldet til at vie deres liv til Gud og hjælpe de fattige, fik han inspiration til vor ordens grundlæggelse.

Sankt Joseph Søstrene blev dermed et af de første kvindelige ordenssamfund, hvor søstrene fik lov til at forlade de små fællesskaber for nogle timer for at hjælpe de nødlidende og syge.

Under Den franske Revolution mødte søstrene i Frankrig store vanskeligheder, deres ejendomme blev konfiskeret, kommuniteterne blev spredt, flere søstre blev kastet i fængsel og fem søstre blev halshugget. Efter revolutionen genoprettedes ordenssamfundet og udviklingen tog fart. Søstrene blev efterhånden spredt over hele verden.

Moderhuset i Chambery

De blev som hidtil kaldt Sankt Joseph Søstre, men nu med tilføjelse af det bynavn, søstrene gik ud fra. Således blev vi en del af den “gren af træet”, der kaldes Sankt Joseph Søstrene af Chambéry, idet fire søstre fra denne by ankom til Danmark den 11. maj 1856.

I det 19. århundrede rejste også søstre fra Chambéry ud i verden, således at vi i dag er repræsenteret på fire kontinenter:

  1. Europa: Norge, Danmark, Sverige, Irland, Wales, Belgien, Tyskland, Italien, Frankrig og Tjekkiet.
  2. Amerika: Brasilien, Bolivia og USA.
  3. Asien: Indien og Pakistan.
  4. Afrika: Mosambiq og Tanzania

På internationalt plan er vi tæt knyttet til hinanden gennem vor spiritualitet, opgaver og holdninger, som vi i fællesskab prioriterer og satser på; gensidig økonomisk støtte, personlig kontakt og udveksling søstrene imellem. Vi holder os orienterede om den politiske, kulturelle og kirkelige udvikling i de forskellige lande for at kunne tage del i vore medsøstres sendelse. Den internationale ånd og de internationale bånd er med til at skabe “enhed i mangfoldighed”

“Sankt Joseph Træet” voksede sig stort og kraftigt. Nu er vi, i hele verden, ca. 13.000

Her finder du os i verden
For Generalledelsens hjemmeside: www.csjchambery.org