Gå til indhold

Sankt Joseph Søstrenes fremtidsplaner

af den

Strandvejen 91

På baggrund af det dalende antal søstre har Sankt Joseph Søstrenes provinskapitel 2011 (ordenssam-fundets højeste myndighed i Danmark) henstillet til ledelsen at finde nye måder at bruge vore bygninger på. Efter flere overvejelser blev søstrene enige om at se nærmere på Strandvejen 91. Der blev indledt et samarbejde med Københavns Kommune. Ønsket var at kunne forblive sammen som ordenssamfund, hvor bøn og fællesliv er grundpillerne. Der blev i forhandlingerne lagt vægt på, at søstrenes åndelige liv skal tilgodeses.

I samtale med Københavns Kommune kom ledelsen frem til at arbejde med et projekt, hvor matriklen Strandvejen 91 sælges til kommunen, i samarbejde med det almennyttige boligselskab Lejerbo. Der vil blive opført et plejecenter og et seniorbofællesskab. Tanken er, at alle medlemmer af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund i Danmark får lov til at flytte til matriklen: de plejekrævende søstre på det nyoprettede plejecenter og de øvrige søstre i seniorbofællesskabet. På provinskapitlet 2014 har alle søstre besluttet at tiltræde projektet. Ordenssamfundets generalledelse samt Biskoppen for bispedømmet København og Kongregationen for det Gudviede Liv har efterfølgende givet tilladelse til at kunne sælge matriklen.

Projektet forventes gennemført i løbet af de næste fem år. Søstrene genhuses under byggeperioden: de plejekrævende søstre på samme plejehjem og de øvrige søstre i kommunens ældreboliger tæt på plejehjemmet. Dette vil ske omkring årsskiftet 2016/17. Forventet tilbageflytning i de nye omgivelser vil ske 2-2½ år senere.

Situationen for Immaculata Kirke, der også er omfattet af aftalen med Københavns kommune og Lejerbro, er pt. uafklaret, men Lejerbo skulle ifølge sr. Marianne have udtrykt åbenhed overfor kirkens fortsatte tilstedeværelse

Dette er en stor udfordring for Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund og søstrene beder om forbøn i dette anliggende.

 For Sankt Joseph Søstrene
Søster Marianne Bode CSJ
Provincialpriorinde