Gå til indhold

Skt. Joseph Søstrenes udsyn lever i bedste velgående

af den

Med denne overskrift har Sankt Joseph Søstrenes skole i Ordrup gjort det igen. Den 21. marts afholdt Sct. Joseph Søstrenes Skole igen en bazar. Denne gang med det formål at støtte Saint Joseph Center i Ciudad de Santa Cruz de la Sierra i Bolivia. Formålet for centeret i Bolivia er at understøtte særligt skrøbelige og fattige familiers børn i området, Palmira III, i Santa Cruz i Bolivia. Aldersgruppe 6-15 år. Disse børn bliver grundet både personlige, sociale og faglige vanskeligheder ofte ekskluderet i skolerne, og når de har fri fra skole, er der ingen forældre til at tage sig af dem, hvorfor de kommer endnu længere bagud i forhold til skolen. Grundet manglende selvværd fristes de ofte til i denne ”fritid” at søge ind i bander, ungdomskriminalitet og meget tidlig stofmisbrug.

Bolivia projekt

Sct. Joseph Søstrene har derfor oprettet et center med det formål at møde børnene præcis dér, hvor forældrene ikke er, nemlig i de 4 timer om dagen om eftermiddagen fra mandag til fredag, som udgør mellemrummet mellem skole, og at far og mor kommer hjem.

I centeret får børnene omsorg og plads og faciliteter til at lave lektier og til at studere, hvorved personalet prøver at ”diagnosticere” sig frem til, hvilken form for support børnene/ de unge har brug for, herunder hvilken form for support familierne har brug for. I centeret skabes desuden et fællesskab, som kan udfolde sig i sportsaktiviteter og musiske aktiviteter. I et værdibaseret miljø søger man at danne og udvikle børnene/de unges etiske, sociale og spirituelle bevidsthed, og ved at hjælpe og dygtiggøre børnene fagligt søger man at styrke deres motivation for uddannelse, – for slet ikke at tale om opgaven med at styrke selvværdet.

Centeret har hårdt brug for finansiel support for at kunne løse opgaven, og her kommer Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup ind i billedet.

Onsdag den 27. maj i Ordrup Kirke samledes alle elever og lærere fra Sct. Joseph Søstrenes skole til en festgudstjeneste, hvor en af delene var overrækkelsen af en check på kr. 90.134,- .

ordrup 2015Provincialpriorinde sr. Marianne Bode var mødt op sammen med to medsøstre for på vegne af Sct. Joseph Søstrenes Ordenssamfund ”worldwide” at modtage den fine gave til børnecenteret i Santa Cruz, Bolivia.
Et udsyn fra Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup til Bolivia, – Sct. Joseph Søstrenes ”ånd” er stadig i fuldt vigør.(Uddrag skrevet af Skoleleder Georg Høhling til lokalavisen Villabyerne lige efter d. 27. maj)
Sankt Joseph Søstrene takker for den fine gave som vil komme rigtig mange børn til gavn og glæde.