Gå til indhold

1. september – 4. oktober: SKABELSESTID

Skabelsestiden er en periode i kirkeåret, som mange kirkesamfund verden over markerer. ”Et hjem for alle. Forny Guds oikos” - det er temaet i år. Også Kirker i Danmark sætter i denne periode, som varer fra den 1. september til den 4. oktober, særligt fokus på Guds skaberværk. Kristne over hele verden opfordres også i år til at markere denne tid.

af den

I år er temaet ”Et hjem for alle. Forny Guds oikos”. Det græske ord oikos betyder ’hus’, ’hjem’, ’husholdning’ og ’familie’. En kort forklaring findes  her

Foto: katolsk.dk

 

På Skabelsestidens engelsksprogede hjemmeside  forklares temaet således:

”Ligesom salmisten forkynder vi kristne, at jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren (jf Sl 24,1). Den nuværende klimakrise fremskynder imidlertid den økologiske ustabilitet og fører til tab af habitater for millioner af arter, og mennesker med hjem, som er udsat for klimakonflikter, tab og ødelæggelser.

Som troende forpligter vores dåbsløfte os til at opdyrke og passe Guds have og deltage i fornyelsen af hele den beboede verden, således at livet kan blomstre og alle have et retmæssigt og bæredygtigt hjem.

Ved at fokusere vores undertema på oikos-begrebet håber vi at fremhæve det holistiske ved de mange relationer, som knytter livets væv sammen. På hele den beboede jord (oikoumene) opfordrer Kirken (oikoumene) alle husholdninger og samfund (oikos) til at gøre vore politiske, sociale og økonomiske systemer (oikonomia) til retfærdige og bæredygtige livsøkonomier, i respekt for vort fælles hjems begrænsninger og de vitale økonomiske grænser (oikologia).

Forhåbentlig vil Skabelsestiden forny vort dåbsløfte i os til at drage omsorg og stræbe efter et økologisk vendepunkt således, at livet kan blomstre og alle skabninger kan finde deres plads og trivsel i vort fælles hjem”.

Årets logo er Abrahams telt som symboliserer ”et hjem for alle”. Abraham og Sara var gæstfrie og åbnede deres telt for de tre fremmede, som viste sig at være Guds engle (1 Mos 18). ”Ved at åbne deres hjem for alle blev deres overordentlige gæstfrihed en kilde til stor velsignelse”.

”Økologisk omvendelse” defineres som ”en hjertets og sindets forandring således, at menneskene fatter større kærlighed til Gud, hinanden og til skaberværket. Det er en proces at erkende vort medansvar for den sociale og økologiske krise og at handle på fællesskabsfremmende måder: Det er at helbrede og forny vort fælles hjem”.   Læs mere

Video:   What is the season of creation?

kilde: www. katolsk.dk

Skabelsestidens bøn 2021

Herre, du som skabte himlen og jorden som et hjem for alle,
vi lovpriser dig fordi “selv spurven finder et hjem, og svalen en rede” i dit hus (Sl. 24,1).
Du skænkede os jordens skønhed og mangfoldighed
Du skænkede os din uendelige kærlighed
Du skænkede os varme og næstekærlighed
til at dele glæden ved dit skaberværk med andre.

Vi takker dig for det, du har betroet os.
Tilgiv os, at vi ikke forvalter din gave som vi burde,

  • at vi overforbruger jordens ressourcer,
  • at levesteder bliver ufrugtbare eller går tabt,
  • at mennesker og dyr tvinges på flugt fra deres hjem.

Måtte dit Skabende Ord røre ved vores hjerter på en ny måde.

Led os mod nye veje,
der respekterer hver skabnings værdighed og samtidig livets og jordens skrøbelighed.

Kærlige Far, uden din nåde og kærlighed
uden din hjælp kan vi intet udrette.
Hjælp os til sammen at genopbygge og hele alt det, vi har ødelagt,
så vores jord igen kan blive et hjem for alle.
Hjælp os at genfinde din kærlighedens visdom.

Amen.

Skabelsesbønnen til download: