Oktober 2021 – marts 2022: Ligestilling mellem kønnene

Oktober 2021 – marts 2022: Ligestilling mellem kønnene

Sankt Joseph Søstrenes internationale Kommissionen for Retfærdighed, fred og Skæberværkets bevarelse fortsætter med at arbejde med emner af betydning i vores samfund

af den

Som en del af kommissionens  femårige plan opfordrer kommissionen nu hele kongregationen til at fokusere på spørgsmålet om kvinder og ligestilling mellem kønnene i tidsrummet oktober 2021 til marts 2022. Ligestilling mellem kønnene er ikke blot en grundlæggende menneskeret, men også et nødvendigt grundlag for et fredeligt og bæredygtigt velfærdssamfund.

Kvinder og piger skal overalt have lige rettigheder og kunne leve uden vold og forskelsbehandling (UN-Verdensmål “5 – Ligestilling mellem kønnene”).

Læs mere: Retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse

 

URL: https://sanktjosephsoestrene.dk/oktober-2021-marts-2022-ligestilling-mellem-koennene/