Gå til indhold

Medvandrere

Sankt Joseph Søstrenes medvandrere er tilknyttede lægfolk, både kvinder og mænd, som har et særligt tilhørsforhold til Sankt Joseph Søstrenes åndelige familie, og som ønsker at leve vor spiritualitet i hverdagen som aktive kristne.

1.En tanke der går langt tilbage ….

I Sankt Joseph Søstrenes konstitutionerne fra 1984 findes der følgende tekst om tilknytning af lægfolk, som danner grundlag for vores arbejde også i 2022:

På Pater Médailles tid fandtes, ved siden af søstrene, grupper af kvindelige lægfolk, knyttet til ordenssamfundet ved et varigt åndeligt bånd. I dag kan der ligeledes være personer, som på grund af deres interesse for vor spiritualitet ønsker at være tilknyttet vort ordenssamfund. Det er den enkelte provins, der må tale med disse personer, lære deres motiver at kende og overveje, ved hvilke bånd denne tilknytning til ordenssamfundet kan ske. Man kan opstille statutter, som er af smidig karakter, og som indeholder betingelser for tilhørsforholdet til vor åndelige familie:

– forbindelse med en søster eller et kommunitet;
– et kristent liv, rettet mod enhed og apostolisk indsats;
– kendskab til ordenssamfundets spiritualitet.

De tilknyttede lægfolk skal gennem en periode høste erfaringer. De skal ikke integreres i et kommunitet. Enhver sørger for sin egen økonomi i Evangeliets ånd og tager vare på sin materielle tryghed.

2. Hvad er medvandrere?

Sankt Joseph Søstrenes medvandrere er kvinder og mænd, som har et særligt tilhørsforhold til Sankt Joseph Søstrenes åndelige familie, og som ønsker at leve vor spiritualitet i hverdagen som aktive kristne.

Dette kommer til udtryk

– ved bevidst at uddybe sit forhold til Gud ved daglig personlig bøn og fordybelse i Guds Ord.

– ved at reflektere over den personlige vej, Gud fører den enkelte og ved at leve
stadig mere i overenstemmelse med sit kald som kristen. Her vil regelmæssig åndelig vejledning være en god hjælp.

– ved at fremme enhed og forsoning, hvor der er splittelse og ufred (Joh. 17).

– ved at sprede evangeliets glade budskab på en enkel måde som også er søstrenes rettesnor: at forkynde  Evangeliet og at arbejde for hvert eneste menneskes hele og fulde udvikling, så at hver og en må virkeliggøre sin værdighed som en person, elsket af Gud. (Konst. s.6, afsnit 2)

– ved den måde, enhver er og lever sit liv på i hverdagen, i familien, på arbejdspladsen, i menigheden: at leve som en enhedens surdej i verden, mens vi helliger os alle former for apostolat, der svarer til tidens åndelige og materielle behov med forkærlighed for at tjene dem, der er i størst nød. (Konst. s.3, afsnit 4)

– ved at påtage sig forskellige opgaver som enkeltpersoner eller som gruppe.

Medvandrerne samles i grupper og hver gruppe har sin egen identitet. Helligånden arbejder på sin egen måde i hver gruppe og hvert medlem. Hver gruppe vandrer sin egen vej, hvortil der hører bestemte elementer som er fælles for alle grupperne.

Fælleselementerne er:
– fordybelse i vor spiritualitet ud fra vore ignatianske rødder
– bøn/meditation
– det Kærlige Tilbageblik
– temadage/fællesmøder af alle grupper
– så vidt muligt en årlig retræte, som er tilrettelagt for medvandrere
– mindst en årlig evaluering i de enkelte grupper for at reflektere over gruppens og det enkelte medlems åndelige vej.

Det er ønskeligt at de medvandrerne deltager efter kræfter og muligheder i de temadage, der tilbydes. Temadagene er et forum hvor grupperne mødes på tværs til gensidig inspiration og hvor enheden styrkes mellem ordenssamfundet og medvandrerne.

3. Tilknytning til ordenssamfundet

De Medvandrere har ingen finansielle forpligtelser over for Sankt Joseph Søstrene, og kongregationen har ingen finansielle forpligtelser over for medvandrerne.

4. Hvem kan blive medvandrer?

Kvinder og mænd med forskellig baggrund og fra forskellige kristne trossamfund, som føler sig tiltrukket af Sankt Joseph Søstrenes spiritualitet og ønsker at være tættere forbundet med vor internationale åndelige familie, kan blive medvandrer i den danske region.

Det er ønskeligt at interesserede er i besiddelse af en vis modenhed i forhold til at indgå relationer. De har brug for tilstrækkelig tid til at lære søstrene og andre medvandrere at kende, således at de efterhånden får kendskab til vor spiritualitet og kan integrere den i deres personlige liv. Den første tid som medvandrer bruges til indføring i Sankt Joseph Søstrenes historie, spiritualitet og karisme.

5. Internationalt

Omkring 1200 medvandrere, der er organiseret i 87 grupper, deler Sankt Joseph Søstrenes  mission, karisme  og  spiritualitet rundt omkring i hele verden. Disse grupper findes i 10 forskelige lande i Europa, Asien, Afrika og i begge Amerikas.

6. Kontakt:

Sr. Marianne Bode, tel.: 51 29 57 56 mail:  smb80csj[a]yahoo.dk

 

Et par glimt af aktiviteter i billeder:

Temadag 2019: se også:    Inspirationsdag 2019

Retræteweekend i september 2021

 

 

 

 

 

 

Gruppernes 1. fælles møde 2022