Gå til indhold

Meditativ dans samt Indføring i kontemplativ bøn

v/ sr. Angela Rammé

Lidt om meditativ dans:
Meditativ dans er rolige, fredfyldte men også glade runddanse med enkle gentagende skridt. Bevægelsen omkring centrum og erfaringen af at mærke og  bruge sin egen krop er væsentlige elementer i meditativ dans. Dansens enkelhed skaber mulighed for at komme til ro, at skabe kraft og komme i samklang med sig
selv, med gruppen og med hele den omgivende verden. ” Når vi danser kan vi ikke strides”, siger sufierne.
I meditativ dans kan man mærke den dybe indvirkning fra symbolik, rytme og musik  og muligheden for spirituel erfaring opstår. Dermed bliver dansen hellig og dens  helende og gavnlige indvirkning kan mærkes på egen krop. Der bliver danset til klassisk og Taizé musik, såvel som til runddanse fra forskellige  kulturer.

Lidt om hvad en kontemplativ retræte er:

Kontemplationens vej er: Gud overtager initiativet og mennesket skal udelukkende overgive sig til Ham. Dvs. at mennesket retter sin opmærksomhed mod Gud og har tillid til, at Gud skænker alt. Tegnet på denne tillid er, at mennesket giver slip på sine tanker(at ville bestemme selv) og det møjsommelige arbejde med at ændre sin karakter. Ved hjælp af opmærksomheds på det nærværende øjeblik vil vi øve os i at give slip på tankerne for at bevæge os fra hoved ned i hjertet for at lære hjertets bøn. Kursers elementer er: stillemeditation, instruktion i meditation, mulighed for personlig samtale, kropsøvelser. retræten forgår i stilhed

Sr. Angela afholder også kurser i  “Kontemplativ retræte” og Meditativ dans i hhv. på Stella Matutina i Kokkedal(Sankt Joseph Søstrenes eget retrætecenter), Ådalen kloster ved Randers, Skovhuset ved sdr. Vissing og endelig på Tysk i Benediktiner Kloster Nütschau. For næremere information kontakt sr. Angela pr. mail eller telefon

Sr. Angela Rammé
Mobil: 21 77 00 54
angelacsj@yahoo.de

Terminer 2017, Sr. Angela

Stella Matutina, Strandvejen 91, 2980 Kokkedal, tilmelding:  csjretraeter@mail.dk
Tilmelding: retraeter@csjdanmark.dk

Retræte med meditativ dans:
Den 22.-24.september
:


Guds Ånd bevæger altet – og også os?

I dansene vil vi lade os bevæge af Guds Ånd. Den Ånd, som Paulus taler om i Athen på Areopagos: ”For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (Apg 17,28).

Meditative tekster og kropsøvelser vil være med til at fordybe denne erfaring.

 

 

 

 

Kontemplativ retræte:

Den 23.- 26.november på Stella Matutina tilmelding: retraeter@csjdanmark.dk 

Ådalen, Gammel Viborgvej 400, 8920 Randers NV, tilmelding: info@aadalenretraete.dk
Kontemplativ retræte d. 03. – 05. november

Skovhuset, Sdr. Vissing.
Kontemplativ retræte:
16. – 22. oktober
Tilmelding: tilmelding@retraetehus.dk

Desuden kurser i Tyskland 2016

Benediktiner-Kloster-Nütschau, Schlossstrassse 26, D- 23 843 Travenbrück,

Tilmelding: termine@haus-sankt-ansgar.de

Tage der Meditation:
august -1. september 2017
Meditativ dans: 24.– 28.april 2017

Desuden hver sidste onsdag om måneden: meditativ dans i Gellerup kirken, Aarhus: kl. 19-21

 

sr. Angela Rammé. Leder i meditativ dans, Retræteleder, Åndelig vejleder og Skt. Jospeh Søster.