Gå til indhold

Retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse

Et internationalt netværk (JPIC – Justice, Peace and Integrity of Creation), i hvilket Sankt Joseph Søstrene og deres associerede medlemmer er forbundet, har i mange år arbejdet på at informere om globale spørgsmål, der berører fred og retfærdighed i verden, samt sprøgsmål om, hvordan vi tager vare på vores jord.
Dette engagement grunder i vor spiritualitet og vort kald til  at leve Jesu forsonende og forenende sendelse og at integrere arbejdet for retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse som en del af vores karisme af enhed og forsoning, som det fremgår af vore
konstitutioner:

Vi er kaldet til at bidrage her og nu til at bygge en retfærdighedens, fredens og kærlighedens verden og til at have en etisk livsstil, hvor hvert eneste valg, vi træffer, er grundfæstet i en etisk bevidsthed om, at dette valg vil påvirke samfundet og vor jord.
Vi opmuntrer og støtter initiativ, ansvarlighed … hos os selv og hos de mennesker, som vi arbejder sammen med.
I økumeniens ånd arbejder vi sammen med andre kristne, og vi beder for enhed, som Jesus Kristus ønskede det. Vi er også åbne for dialog med dem, der ikke deler vor tro.

I 2020 er der en del internationale mærkedage, som gør opmærksom på globale problemer:

Året 2020 kaster lys over klimaforandringen. Tre aspekter, som hænger sammen med dette spørgsmål belyses i særdeleshed:

januar til april:
mad og madspild,  overforbrug og  globale handelskæders strategi i supermarkederne

På et internationalt møde om dette emne sagde Sr. Angela Rammé følgende på spørgsmålet om, hvad Sankt Joseph Søstrene og deres associerede medlemmer gør:

se også en video, som komissionen for retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse har stillet til rådighed:

Voices from Provinces, Regions and Missions on attitudes towards the food focus:

 

maj til august:
den globale vandsituation, vandforbrug og affald 

 

 

september til december:
genbrug og genanvendelse

 

 

Hvis du vil vide mere:   

Se også:  En dag for klimaet

                Laudato -si- ugen

Sankt Josephsøstrenes syn på “at være  grøn ordenssamfund “

 

Kontaktperson  for Sankt Joseph Søstrenes danske Region:
Sr. Angela Rammé, mail:  angelacsj[a]yahoo.de   telf. 21 77 00 54

 

Global bevægelse kræver løsladelse af
jesuitterpræsten
Stan Swamy SJ

Den 8.december 2020 oplyste Vatikanet, at den 83- årige indiske jesuitterpræst Stan Swamy, på trods af sin alder og svær Parkinson sygdom har været fængslet siden den 9.oktober, sammen med 15 andre aktivister. Alle er anklaget for terrorisme og for at opildne til uroligheder under henvisning til ”Lov om beskyttelse mod illegale aktiviteter”. Anklagen lyder på samarbejde med maoistiske oprørere.  De fængslede har engageret sig i kampen for Adivasis – en folkestamme, der lever i Jhakarland, og dets rettigheder. Denne stamme, tilhører den oprindelige befolkning og bliver ofte udsat for udplyndring af jord m.v. af multinationale firmaer og/eller godsejere.

Sankt Joseph Søstrene støtter op om den globale solidaritet med Stan Swamy. I et brev til Indiens præsident P.M. Modi den 14.december 2020 kræver generalpriorinde Sr. Sally Hodgdon pater Swamy løsladt.

Sr. Barbara Bozak, Sankt Joseph Søstrenes repræsentant i FN’s Menneskerettighedsråd har i samarbejde med andre organisationer underskrevet et brev i “St. Josephsøstrenes navn”, som er rettet til Hendes Excellence Michele Bachelet, FN’s højkommissær for menneskerettigheder, hvori der anmodes om intervention mhp. jesuiten Stan Swamys og de andre fængslede menneskerettighedsforkæmperes løsladelse og om en hurtig og retfærdig retssag for alle involverede.

I en udtalelse fra 17. januar 2021, som indiske jesuitter, der havde besøgt Stan Swamy i fængslet offentliggjorde, takker jesuitterpræsten for den udviste solidaritet: ” Jeg er meget glad for den overvældende solidaritet, som mange mennesker over hele verden har vist mig under min 100 dage lange arrestation. Ofte har meddelelserne om så megen solidaritet givet mig enorm kraft og mod, for i fængslet var det eneste sikre holdepunkt, usikkerheden. Det har været mig en kilde til stadig opmuntring de sidste 100 dage, at holde mig for øje hvilken vanskelig situation de øvrige indsatte lever under. De fleste stammer fra socialt ringer stillede befolkningsgrupper. Mange af disse fattige mennesker ved ikke engang hvori anklagen imod dem består og har aldrig set et anklageskrift, og således sidder de år efter år uden juridisk bistand. Alt i alt har de indsatte kun det mest nødvendige til at kunne overleve, uanset om de er rige eller fattige. Dette fælles vilkår skaber en følelse af solidaritet mellem de indsatte. På trods af modgang oplever man at det er muligt at støtte hinanden”.

Pater Swamy minder om de andre aktivister, der er fængslet sammen med ham: ” Vi16 der er medtiltalte kan ikke mødes, fordi vi er anbragt i forskellige fængsler eller i forskellige afdelinger inden for det samme fængsel. Men vi vil fortsætte med at hæve vores stemme i fremtiden. En fugl kan stadig synge, selv når den sidder i buret “.

Jesuitternes general, Arturo Sosa udtrykker i en video sit håb om solidaritet: ”Pater Stan viede hele sit liv til verdens fattigste, Adivasi- folket og Dalitterne. Han er de stummes stemme. Han har åbent sagt sandheden til magthaverne, og han har forsvaret mindretallets rettigheder”.  Jesuitterordenen har sendt en international opfordring om løsladelse af p. Swamy her og nu, under henvisning til hans uskyld og prekære helbredsstilstand.

Indtil nu har alle henstillinger samt en appel, senest fra tre indiske kardinaler i et møde med premierminister Narendra Modi, om løsladelse af jesuitterpræsten, ikke haft nogen virkning.

Kilden til disse informationer: http://www.fides.org/en/news/69458-ASIA_INDIA_Jesuit_Stan_Swamy_in_prison_Solidarity_gives_me_immense_strength_and_courage

En underskriftsamling for p.Swamys løsladelse findes her:

https://www.change.org/p/devendra-fadnavis-appeal-for-fr-stan-swamy

den internationale presse kan læses her:

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54490554

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-10/asia-bishops-fabc-bo-appeal-release-jesuit-stan-swamy.html