Gå til indhold

Retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse

Et internationalt netværk (JPIC – Justice, Peace and Integrity of Creation), i hvilket Sankt Joseph Søstrene og deres associerede medlemmer er forbundet, har i mange år arbejdet på at informere om globale spørgsmål, der berører fred og retfærdighed i verden, samt sprøgsmål om, hvordan vi tager vare på vores jord.
Dette engagement grunder i vor spiritualitet og vort kald til  at leve Jesu forsonende og forenende sendelse og at integrere arbejdet for retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse som en del af vores karisme af enhed og forsoning, som det fremgår af vore
konstitutioner:

Vi er kaldet til at bidrage her og nu til at bygge en retfærdighedens, fredens og kærlighedens verden og til at have en etisk livsstil, hvor hvert eneste valg, vi træffer, er grundfæstet i en etisk bevidsthed om, at dette valg vil påvirke samfundet og vor jord.
Vi opmuntrer og støtter initiativ, ansvarlighed … hos os selv og hos de mennesker, som vi arbejder sammen med.
I økumeniens ånd arbejder vi sammen med andre kristne, og vi beder for enhed, som Jesus Kristus ønskede det. Vi er også åbne for dialog med dem, der ikke deler vor tro.

I 2020 er der en del internationale mærkedage, som gør opmærksom på globale problemer:

Året 2020 kaster lys over klimaforandringen. Tre aspekter, som hænger sammen med dette spørgsmål belyses i særdeleshed:

januar til april:
mad og madspild,  overforbrug og  globale handelskæders strategi i supermarkederne

På et internationalt møde om dette emne sagde Sr. Angela Rammé følgende på spørgsmålet om, hvad Sankt Joseph Søstrene og deres associerede medlemmer gør:

se også en video, som komissionen for retfærdighed, fred og skaberværkets bevarelse har stillet til rådighed:

Voices from Provinces, Regions and Missions on attitudes towards the food focus:

 

maj til august:
den globale vandsituation, vandforbrug og affald 

 

 

september til december:
genbrug og genanvendelse

 

 

Hvis du vil vide mere:   

Se også:  En dag for klimaet

                Laudato -si- ugen

Sankt Josephsøstrenes syn på “at være  grøn ordenssamfund “

 

Kontaktperson  for Sankt Joseph Søstrenes danske Region:
Sr. Angela Rammé, mail:  angelacsj[a]yahoo.de   telf. 21 77 00 54