Gå til indhold

Vore retræter

Retrætecentrets værdiggrundlag

Sankt Joseph Søstrene er kaldede til at leve enhed i mangfoldighed.Vi er et interkulturelt fællesskab, og det er væsentligt for os at leve evangeliets værdier og dele vores tro med hinanden i en økumenisk ånd, ja at ”finde Gud i alle ting” (Ignatius af Loyola).

Atmosfæren på Stella Matutina er præget af gæstfrihed, åbenhed og hjertelighed, hvor stilhed og bøn har en naturlig plads.

Ved at lytte, være i dialog og værdsætte den anden, åbner vi os for at se Guds plan med hvert enkelt menneske.

Verden i dag udfordrer og forpligter os til at arbejde for en bæredygtig livsstil, præget af enkelhed og omtanke, der er grundlag for at bevare Guds skaberværk.

Retrætecentret Stella Matutina nyder godt af den skønne natur, hvor vi og vores gæster finder fred og harmoni i en travl og udfordrende hverdag.

Kristent og ignatiansk

Da vi har rødder i den Ignatianske spiritualitet*, er retræterne**, der tilbydes i vort center, hovedsageligt præget af den. Det er en  åben og frigørende retræteform. Den er  bibel-orienteret og bygger på overbevisningen om, at Gud er tilstede i alle menneskelige erfaringer. Gud længes efter at meddele sig til hver enkelt af os på en personlig måde.

Tilbud om retræte er for oprigtigt søgende kvinder og mænd, der ønsker at begynde, forny eller uddybe deres forhold til Gud. Vi har vores rødder i den kristne tradition og arbejder ud fra et kristent grundlag. “Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig: “Giv mig noget at drikke!” så bad du ham, og han gav dig levende vand. – Det vand skal i dig blive et kildespring til evigt liv.” (sml. Joh. 4,10,14)

* Ignatianske spiritualitet: Efter Ignatius: livet til Guds ære.  se også:  Spiritualitet
** Retræte betyder “tilbagetog”. En retræte i kristen sammenhæng, er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens larm, for at bruge tid på at lytte til Guds stemme.

Individuelt vejledt retræte

I en atmosfære af stilhed og bøn åbnes mulighed for at lytte til Gud,   dine dybeste længsler og at komme i kontakt med dig selv, din næste og Gud.

Det væsentligste formål med åndelig vejledning er at hjælpe enkeltpersoner til at vokse i deres relation til Gud. Gud er tilstede i alt, og selvfølgelig også når vi beder. I åndelig vejledning søger vi at lytte til Gud, at erkende/genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn/meditation. Vejlederen hjælper at lytte. Gud selv leder/drager det enkelte menneske mod frihed, kærlighed, d.v.s. mod Gud. I vejledt retræte foreslår retrætelederen bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov.

Kontemplativ retræte

En kontemplativ retræte fører ind i livet med  Gud. Den kontemplative bøn bruger ikke ord, men er en stille „væren i Guds nærvær“. Som gode venner kan være dybt forbundet med hinanden, uden at de behøver at tale meget med hinanden. I den kristne tradition har denne måde at bede på sin oprindelse i hjertebønnen som  blev uddybet af  de første ørkenfædre. Ved hjælp af  et  bønnens ord, for eksempel navnet “Jesus Kristus”, som den bedende gentager i sit indre, søger retrætanten at være til stede i Guds nærvær og opleve et personligt møde med Jesus Kristus.

”Kun få mennesker sanser, hvordan  Gud ville forme deres liv, hvis de uden forbehold overlod sig til Guds nåde.” siger Ignatius af Loyola. At lade kontrollen med mit sit liv være hos Gud – det er målet med en kontemplativ retræte.

Meditativ dans

Meditativ dans er rolige, fredfyldte, men også glade runddanse med enkle gentagende skridt. Bevægelsen omkring et centrum og erfaringen af at mærke og  bruge sin egen krop er væsentlige elementer i meditativ dans. Dansens enkelhed skaber mulighed for at komme til ro, at finde kraft og komme i samklang med sig selv, med gruppen og med hele den omgivende verden. ” Når vi danser kan vi ikke strides”, siger sufierne. Symbolernes, rytmens og musikkens  dybe virkning fører til  spirituelle erfaringer. Dansen bliver til en hellig dans og virker helbredende på danserens krop. Der bliver danset til musik fra Taizé såvel som klassisk musik, og runddanse fra forskellige  kulturer.

Hvis du har brug for stilhed og hvile, hvis du gerne vil “tanke op hos Gud”, så er disse tilbud til dig. Retræterne afholdes i smukke omgivelser. Der er ro og  individuel åndelig vejledning, hvor dit behov for bøn og meditation er i fokus.

Er der interesse for deltagelse i disse arrangementer, se da vores retrætetilbud og/eller kontakt os for nærmere information.

Årsprogrammet 2022 kan downloades her:

Årsprogrammet 2023 kan downloades her:

 

Priser fra 1.juni 2022:

Enkelt døgn:                                                                  kr.   800,-
Weekendretræte/retræte med meditativ dans: kr.  2500,-
5-dags retræte:                                                             kr. 4000,-
10-dags retræte:                                                           kr. 7000,-
Kontemplativ retræte i oktober                               kr. 4400,-

 

Vore retræter gennemføres på en sundhedsfaglig forsvalig måde.