Gå til indhold

Vore retræter

Retrætecentrets værdiggrundlag

Sankt Joseph Søstrene er kaldede til at leve enhed i mangfoldighed.Vi er et interkulturelt fællesskab, og det er væsentligt for os at leve evangeliets værdier og dele vores tro med hinanden i en økumenisk ånd, ja at ”finde Gud i alle ting” (Ignatius af Loyola).

Atmosfæren på Stella Matutina er præget af gæstfrihed, åbenhed og hjertelighed, hvor stilhed og bøn har en naturlig plads.

Ved at lytte, være i dialog og værdsætte den anden, åbner vi os for at se Guds plan med hvert enkelt menneske.

Verden i dag udfordrer og forpligter os til at arbejde for en bæredygtig livsstil, præget af enkelhed og omtanke, der er grundlag for at bevare Guds skaberværk.

Retrætecentret Stella Matutina nyder godt af den skønne natur, hvor vi og vores gæster finder fred og harmoni i en travl og udfordrende hverdag.

Hvad er en retræte?

Retræte betyder “at trække sig tilbage”. En retræte i kristen sammenhæng, er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens larm, for at bruge tid på at lytte til Guds stemme.

”Retræte” (de ignatianske ”åndelige øvelser”) er:
et svar på længslen efter en virkelig troserfaring, efter et dybt møde
med sig selv, med andre mennesker og med Gud;
– en vej til at øve sig i at fornemme Guds nærvær i dit liv
– en vej til at erfare og forstå Gud med afsæt i ens eget liv og ens
eget liv med afsæt i Gud, fordi Gud og  livet hører sammen;
– en vej til forvandling, en måde at gøre sig klar til, at Gud ønsker at
forvandle hele livet til et “liv i fylde” (Joh.10.10)

Væsentlige elementer i retræten er:
– tid til personlig bøn/meditation flere gange dagligt
– gennemgående stilhed, også under måltiderne
– en daglig samtale med vejlederen
– den daglige messe
– mulighed for kropsøvelser

Kristent og ignatiansk

Da vi har rødder i den Ignatianske spiritualitet*, er retræterne, der tilbydes i vort center, hovedsageligt præget af den. Det er en  åben og frigørende retræteform. Den er  bibel-orienteret og bygger på overbevisningen om, at Gud er tilstede i alle menneskelige erfaringer. Gud længes efter at meddele sig til hver enkelt af os på en personlig måde.

Tilbud om retræte er for oprigtigt søgende kvinder og mænd, der ønsker at begynde, forny eller uddybe deres forhold til Gud. Vi har vores rødder i den kristne tradition og arbejder ud fra et kristent grundlag.

* Ignatianske spiritualitet: Efter Ignatius af Loyola: at leve “til Guds større ære”.  se også:  Spiritualitet

Individuelt vejledt retræte

Det væsentligste formål med åndelig vejledning er at hjælpe enkeltpersoner til at vokse i deres relation til Gud. Gud er tilstede i alt, og selvfølgelig også når vi beder. I åndelig vejledning søger vi at lytte til Gud, at erkende/genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn/meditation. Vejlederen hjælper at lytte. Gud selv leder/drager det enkelte menneske mod frihed og kærlighed, d.v.s. mod Gud. I vejledt retræte foreslår retrætelederen bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov.

Individuelt vejledte retræter tilbydes som weekendretræter, 5-dages retræter og 8-dages retræter.

Kontemplativ retræte

En kontemplativ retræte fører ind i livet med  Gud. Den kontemplative bøn bruger ikke ord, men er en stille „væren i Guds nærvær“. Som gode venner kan være dybt forbundet med hinanden, uden at de behøver at tale meget med hinanden. I den kristne tradition har denne måde at bede på sin oprindelse i hjertebønnen som  blev uddybet af  de første ørkenfædre. Ved hjælp af  et  bønnens ord, for eksempel navnet “Jesus Kristus”, som den bedende gentager i sit indre, søger retrætanten at være til stede i Guds nærvær og opleve et personligt møde med Jesus Kristus.

”Kun få mennesker sanser, hvordan  Gud ville forme deres liv, hvis de uden forbehold overlod sig til Guds nåde.” siger Ignatius af Loyola. At lade kontrollen med mit sit liv være hos Gud – det er målet med en kontemplativ retræte.

Meditativ dans

Meditativ dans er rolige, fredfyldte, men også glade runddanse med enkle gentagende skridt. Bevægelsen omkring et centrum og erfaringen af at mærke og  bruge sin egen krop er væsentlige elementer i meditativ dans. Dansens enkelhed skaber mulighed for at komme til ro, at finde kraft og komme i samklang med sig selv, med gruppen og med hele den omgivende verden. ” Når vi danser kan vi ikke strides”, siger sufierne. Symbolernes, rytmens og musikkens  dybe virkning fører til  spirituelle erfaringer. Dansen bliver til en hellig dans og virker helbredende på danserens krop. Der bliver danset til musik fra Taizé såvel som klassisk musik, og runddanse fra forskellige  kulturer.

Hvis du har brug for stilhed og hvile, hvis du gerne vil “tanke op hos Gud”, så er disse tilbud til dig. Retræterne afholdes i smukke omgivelser. Der er ro og  individuel åndelig vejledning, hvor dit behov for bøn og meditation er i fokus.

Er der interesse for deltagelse i disse arrangementer, se da vores retrætetilbud og/eller kontakt os for nærmere information.

Årsprogrammet 2023 kan downloades her:

Årsprogrammet 2024 kan downloades her:

Priser fra 1.juni 2022:

Enkelt døgn:                                                                  kr.   800,-
Weekendretræte                                                          kr.   2500,-
5-dags retræte:                                                             kr. 4000,-
8-dags retræte:                                                             kr. 7000,-
Kontemplativ retræte i januar:                                kr. 2700,-
Kontemplativ retræte i oktober                               kr. 4400,-
Retræte med meditativ dans:                                   kr. 2400,-