Gå til indhold

Vores værdiggrundlag – missionstatement

Sankt Joseph Søstrene er kaldede til at leve enhed i mangfoldighed.

Vi er et interkulturelt fællesskab, og det er væsentligt for os at leve evangeliets værdier og dele vores tro med hinanden i en økumenisk ånd, ja at ”finde Gud i alle ting” (Ignatius af Loyola).

Atmosfæren på Stella Matutina er præget af gæstfrihed, åbenhed og hjertelighed, hvor stilhed og bøn har en naturlig plads.

Ved at lytte, være i dialog og værdsætte den anden, åbner vi os for at se Guds plan med hvert enkelt menneske.

Verden i dag udfordrer og forpligter os til at arbejde for en bæredygtig livsstil, præget af enkelhed og omtanke, der er grundlag for at bevare Guds skaberværk.

Retrætecentret Stella Matutina nyder godt af den skønne natur, hvor vi og vores gæster finder fred og harmoni i en travl og udfordrende hverdag.

Stella Matutina, 7.3.2021

 

The Sisters of Saint Joseph are called to live unity in diversity.

We are an intercultural community, and it is essential for us to live the gospel values and share our faith with one another in an ecumenical spirit, indeed “to find God in all things” (Ignatius of Loyola).

The atmosphere at Stella Matutina is characterized by hospitality, openness and cordiality, where silence and prayer have a natural place.

By listening, being in dialogue, and appreciating the other, we open ourselves to seeing God’s plan with each individual.

Today`s world challenges and commits us to work for a sustainable lifestyle, characterized by simplicity and attentiveness, which is the basis for the integrity of God’s creation.

The retreat center Stella Matutina enjoys the beautiful nature, where we and our guests find peace and harmony in a busy and challenging everyday life.

Stella Matutina, 7.3.2021