Gå til indhold

Erklæring om racisme

Sankt Joseph Søstrenes Generalledelse har udgivet en erklæring om kongregationens holdning til den vold, der i de seneste uger har ført til uroligheder i store dele a verden.

af den

Vi, Sankt Joseph Søstre af Chambéry, der er en international kongregation bestående af over 1300 søstre og 1250 associerede medlemmer i 17 lande, føler os forpligtet til at protestere mod den racistiske vold, som er fremherskende i verden i dag. I bøn og solidaritet står vi side om side med alle dem, der har mistet livet i meningsløse voldshandlinger på grund af deres hudfarve, deres økonomiske og sociale status, deres køn, deres seksuelle orientering eller deres oprindelsesland.

”Racisme er en af de mest vedvarende og destruktive synder i verden” (Sankt Johannes Paul II). Den er både en individuel og social synd. Det er en sygdom i sjælen formet af hvide privilegier og hvidt overherredømme. Som Sankt Joseph Søstrene vi vil blive ved med at kæmpe imod og fordømme alle former for racisme. Det er en virkelighed, der udfordrer vores holdninger, perspektiver, handlinger og hele den måde, vi lever vores liv på.

Som en kongregation bestående primært af hvide kvinder er vi bevidste om den lange historie med racisme, som vi ved eksisterer. Men nu er vi mere end nogensinde forpligtet til at konfrontere de grimme og voldelige sider af racistiske handlinger.

Som ordenskvinder ved vi, at Jesus var på de fattiges side, han var med de marginaliserede, de udstødte, de forfulgte og forslåede, og det vil sige, han var med dem som i vores tid er ofre for undertrykkelse og aggression.

At tale om og fordømme racisme er bare én del af vores ansvar. Vi må også erkende vores del i den komplekse institutionelle racisme, idet vi anerkender vores hvide privilegium. Vi må have mod til at erkende vores del i denne syndige racisme og finde mod og tro på forandringer i vores kongregation og bevæge vores familier, vores kirke, vores regionale og nationale regeringer til at respektere og ære alle racer.

Mens vi arbejder for at nedbryde racisme,  starter vi med at undersøge vores egne holdninger, vores egen beredvillighed til at lytte og lære, til at støtte og løfte de sorte stemmer,  og dette gælder både  vores søstre, vores samarbejdspartnere i missionen og i verden i det hele taget. Vi giver vores støtte til de initiativer, der fornyeligt er taget i FN, til at diskutere systematisk racisme og politivold. Vi må holde valgte ledere i hvert land, politiske ledere i hver stat og politiet ansvarlige, hvis de accepterer, tolererer og godkender denne vold som passende handlinger. Dette er ikke blot et problem i USA – det er et globalt problem – og vi opfordrer FN’s Menneskerettighedskommission til at gribe øjeblikket i verden lige nu og kræve, at vold og undertrykkelse i alle lande skal undersøges af en uafhængig undersøgelseskommission og anklage dem, der overtræder loven.

Vi kan og må gøre det bedre. Vi beder om Guds Velsignelse til de kampe, som ligger foran os, mens vi arbejder for en verden, hvor retfærdighed og fred er garanteret og bliver alle til del.

Generalrådet for Sankt Joseph Søstrene af Chambéry

S. Sally M. Hodgdon                             S. Mariaelena Aceti                                                  S. Ieda Maria Tomazini                       S. Philo Pazhuru Parambil

Rom, 24. juni 2020

oversat fra engelsk: Anette Jensen

Erklæringens originale tekst til download: