Gå til indhold

Internationalt og interkulturelt

Sankt Joseph Søstrenes globale profil

 

Igennem et evangeliseret folks kristne udtryksformer gør Helligånden Kirken smukkere; det sker ved at pege på nye aspekter af Åbenbaringen og ved at give den endnu et nyt ansigt. Gennem inkulturationen “tager Kirken folkeslagene med deres kulturer med ind i sit eget samfund”, thi “enhver kultur frembyder positive værdier og livsformer, som kan berige den måde, evangeliet forkyndes, forstås og leves på”.

Pave Frans, Evangeliets Glæde,116

 

De 26 forskellige kongregationer af Sankt  Joseph Søstrene, som blev grundlagt i 1650 i Le Puy i Frankrig, er organiseret i 4 føderationer: to nordamerikanske (USA og Canada), en italiensk og en fransk. I Sydamerika har man dannet et latinamerikansk netværk. Kongregationen af Sankt Joseph Søstrene i Buenos Aires, Argentina, er en del af dette netværk. I alt er der omkring 6700 søstre i hele verden, til stede i 42 lande.

Sankt Joseph Søstrene af Chambéry er til stede i 17 lande. Der er omkring 500 søstre i Asien, 550 i Nord- og Sydamerika og 180 i Europa. Søstrene i Afrika kommer fra Sydamerika, Europa og Indien. Omkring 1260 associerede medlemmer er organiseret i 87 grupper og  deler Sankt Joseph Søstrenes sendelse, karisme og spiritualitet. Disse grupper er til stede i 10 lande.

Sankt Joseph Søstrene af Chambéry er tilstede i de følgende  lande og kulturer:

Det tæt knyttede internationale netværk består af fælles spiritualitet, apostolat og holdninger, gensidig økonomisk støtte, personlig kontakt og intensiv kommunikation via moderne medier. Således sikres en alsidig information om de enkelte landes politiske, kulturelle og kirkelige udvikling. Den internationale ånd og de internationale bånd er med til at skabe “enhed i mangfoldighed”.

Sankt Joseph Søstrene af Chambérys internationale ledelse har haft til huse i Rom siden 1946.

Den internationale webside findes her:  www.csjchambery.org

Det Internationale Center i Le Puy (Frankrig)

I det 21. århundrede er der et klart behov for forståelse og respekt for andre folkeslag, for mennesker, kulturer og religioner, hinanden og planeten. For at imødekomme dette behov, har Sankt Joseph Søstrene på verdensplan grundlagt  “Centre International St. Joseph” som et fælles projekt netop i den by, hvor ”alt begyndte”.

Centerets formål  er

  • at fremme samarbejde og fællesskab blandt søstre, associerede medlemmer og andre partnere
  • at  skabe et verdensomspændende fællesskab baseret på fælles værdier, der udspringer af relationen til Gud, til andre mennesker og til vores planet.

 

Centerets hjemmeside:    https://www.centreinternationalssj.org/