Gå til indhold

Internationalt og interkulturelt

Sankt Joseph Søstrens globale udseende i dag

Igennem et evangeliseret folks kristne udtryksformer gør Helligånden Kirken smukkere; det sker ved at pege på nye aspekter af Åbenbaringen og ved at give den endnu et nyt ansigt. Gennem inkulturationen “tager Kirken folkeslagene med deres kulturer med ind i sit eget samfund”, thi “enhver kultur frembyder positive værdier og livsformer, som kan berige den måde, evangeliet forkyndes, forstås og leves på”.

Pave Frans, Evangeliets Glæde, 116

 

I dag er der 26 forskellige kongregationer af Sankt  Joseph Søstrene, som blev grundlagt i 1650 i Le Puy, Frankrig, og som er organiseret i 4 føderationer: to nordamerikanske  (USA og Canada), en  italiensk og en fransk. I Sydamerika har man dannet et latinamerikansk netværk. Kongregationen af Sankt Joseph Søstrene i Buenos Aires, Argentina, er en del af dette netværk. I alt er der omkring 6700 søstre i hele verden, som er  til stede i 42 lande.

Sankt Joseph Søstrene af Chambéry er til stede i 17 lande og har i alt 1322 medlemmer. Der er næsten 585 søstre i Asien, 550 i Nord- og Sydamerika og 187 i Europa. Søstrene i Afrika kommer fra Sydamerika, Europa og Indien. Omkring 1260 associerede medlemmer, der er organiseret i 87 grupper,  deler Sankt Joseph Søstrenes  mission, karisme  og  spiritualitet. Disse grupper er til stede i 10 lande.

Sankt Joseph Søstrene af Chambéry er tilstede i de følgende  lande og kulturer:

På internationalt plan er vi tæt knyttet til hinanden gennem vor spiritualitet, apostolat og holdninger, som vi i fællesskab prioriterer og satser på; gensidig økonomisk støtte, personlig kontakt og udveksling søstrene imellem. Vi holder os orienterede om den politiske, kulturelle og kirkelige udvikling i de forskellige lande for at kunne tage del i vore medsøstres sendelse. Den internationale ånd og de internationale bånd er med til at skabe “enhed i mangfoldighed”

Sankt Joseph Søstrene af Chambérys internationale ledelse har til huse i Rom siden 1946.

Den  internationale webside findes her:  www.csjchambery.org

Det internationale center i Lyon er et fælles projekt:

“Centre International St. Joseph” er et  fælles projekt for  de forskellige kongregationer jorden rund, som blev grundlagt i 1650 af Jean Pierre Medaille, SJ og de seks kvinder i Le Puy-en-Velay , Frankrig. 

I det 21. århundrede er der et klart behov for forståelse og respekt for andre folkeslag, for mennesker, kulturer og religioner, for hinanden og for planeten. For at imødekomme dette behov,  har Sankt Joseph Søstrene på verdensplan grundlagt  “Centre International St. Joseph” netop i den by, hvor ”alt begyndte”.

Centerets formål  er at fremme samarbejde og fællesskab blandt søstre, associerede medlemmer  og andre partnere og  at  skabe et verdensomspændende fællesskab der er baseret på fælles værdier, der udspringer fra en rigtig relation til Gud, til andre mennesker  og  til vor planet.

Se centerets hjemmeside:    https://www.centreinternationalssj.org/