Gå til indhold
Mod en synodal kirke

Mod en synodal kirke

Den 17.oktober 2021 markerer begyndelsen af den synodale proces i den katolske kirke.

af den

Pave Frans om den synodale vandring 2021–2023

”Der vil altid være diskussioner, gudskelov, men vi skal søge løsningerne ved at give ordet til Gud og hans stemmer blandt os; ved at bede og åbne vore øjne for alt det, som omgiver os; ved at leve et liv i trofasthed mod evangeliet. ”

En lyttende holdning
Paven forklarede, at den synodale vandring indebærer en lytten:

“Det drejer sig om […] om at lytte til Helligånden, således som vi læser i Johannes Åbenbaring: ‘Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne!’ (Åb 2,7). At have ører, at lytte, er det første vi skal gøre. Det gælder om at høre Guds stemme, at tage imod hans nærvær, at tage vare på hans tilstedekomst og livsånde. Profeten Elias opdagede, at Gud er en overraskelsernes Gud, også når det gælder hans måde at komme og give sig til kende på”:

‘Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kone en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det tilhyllede han sit ansigt med kappen’” (1 Kong 19,11-13).

Således taler Gud til os. Vi må prøve at være åbne for denne “lyd af sagte susen”.

“Synode” betyder “at vandre sammen”. “Synodalitet udtrykker Kirkens væsen, dens form, dens stil, dens mission”.    Kilde: www.katolsk.dk

 

Bøn for den synodale proces

Vi står foran dig, Helligånd,
mens vi samles i dit navn,
med dig alene til at vejlede os.
Føl dig hjemme i vore hjerter.
Lær os vejen, vi skal gå, og hvordan vi skal følge den.

Vi er svage og syndige; lad os ikke fremme splid.
Lad ikke uvidenhed føre os ad den forkerte vej eller ensidighed påvirke vore handlinger.
Lad os i dig finde vor enhed,
så vi sammen kan rejse mod det evige liv
og ikke må afvige fra sandhedens og retsindighedens vej.
Alt dette beder vi dig om, du,
som virker alle steder og til alle tider,
i fællesskab med Faderen og Sønnen,
nu og i al evighed.

Amen.

Kilde: De nordiske biskoppers hyrdebrev til søndag, den 17.oktober (til at finde på www.katolsk.dk)

Til download: Pavens prædiken den 10.oktober i anledning af synodens åbning i Peterskirken i Rom. Oversættelse: Hanne Gregersen, kilde: www.katolsk.dk