Gå til indhold

Målsætning og apostolat

Uddrag af Sankt Joseph Søstrenes Konstitutioner (“leveregler”):

Formål: Livet i vort ordenssamfund er rettet mod ét mål: “at stræbe efter at virkeliggøre den fuldstændige forening af os og vore medmennesker med Gud og stræbe efter forening mellem mennesker indbyrdes og med os, men alt i Jesus og i Gud, hans Fader” (jfr. Johs. 17).

1. Frem for alt “forening af os med Gud”: Vi har brug for stadig dybere at blive rodfæstet i troen netop i en verden, som tror sig selv uafhængig af den levende Gud. Vi har brug for at dele vore guds erfaringer og vor tro med hinanden i vore fællesskaber.

2. “Forening af vore medmennesker med Gud”: Her ligger der et arbejdsfelt, som strækker sig fra at bede med og for mennesker til katekese, og sjælesorg af enhver art: f. eks. tilbud om retræter og åndelig vejledning; fra musikterapi for syge og døende til den mest beskedne tjeneste, man kan yde et menneske, der længes efter at vide sig elsket.

3. “Foreningen mellem mennesker indbyrdes og med os”: Igen gælder det vort indbyrdes forhold, som bliver sat på prøve af alskens menneskelige tilbøjeligheder. Kun en daglig indøvelse i forsoning og tilgivelse lader os holde ud med hinanden. Humor, glæde og fest må der ligeledes være plads til i vort liv.

Sankt Joseph Søstrene Ordens Kors. Design: Jørgen Dahlerup

Splittelserne mellem mennesker er dybe, og opgaven med at overvinde dem er stor. Der er nødlidende familier, flygtninge, diskriminering, krige, en uretfærdig økonomisk verdensorden og alvorlige trusler mod skaberværket. Vi føler os lige så magtesløse som andre mennesker af god vilje. Troen på de små skridt og viljen til en daglig indsats holder os til ilden. Kontakten til vore medsøstre i den “3. Verden” opmuntrer og styrker os.

Som Sankt Joseph Søstre har vi et fælles kald til at følge Kristus efter og dele hans sendelse, og dette kald fører os sammen i et livs fællesskab. Dagligt opbygger vi vort fælles liv ved at acceptere os selv og de andre, ved at dele dét vi er med hinanden, ved stadig omvendelse og gensidig tilgivelse. Vi har øje for at fremme den enkeltes initiativ og udvikle et virkeligt medansvar.

Vort kald forudsætter dyb fortrolighed med Herren. Den stadige søgen efter den levende Guds nærvær giver os troens blik og omdanner vort væsen. Vi lytter opmærksomt til Helligånden, som Maria gjorde det, i en holdning af stilhed, indre fattigdom og kontemplation. Således bliver vort liv en uafbrudt bøn og åbenbarer Guds kærlige nærvær for vore medmennesker.

Gennem de senere år har vi åbnet op for grupper af mennesker der ønsker at dele vor spiritualitet og samarbejde med os. Disse såkaldte associerede findes overalt i vort ordenssamfund; også i Danmark har vi et par år haft sådanne små grupper.

Kontaktadresse for den danske provins:
Sankt Joseph Søstrene DK-2100 København Ø
e-mail: st-joseph-sis.prov@mail.tele.dk