Gå til indhold
 
 

Søster Marie-Jacinta Jørgensen 1926 – 2020

Søster Jacinta er født i Danmark, i Snekkersten, som på det tidspunkt var en lille fiskerlandsby. Hendes far Albert og hendes mor Else havde tre børn, Margot (Søster Jacintas dåbsnavn) var den ældste og hun havde to mindre brødre.

Søster Jacinta indtrådte i Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund i 1946, til Frankrig kom hun i 1962 til: ledelsen syntes dengang, at det mildere klima var bedre for at pleje hendes øreproblemer. Lidt efter lidt fandt sr. Jacinta sin plads i forskellige kommuniteter, og hendes hjemsted har hovedsageligt været kommunitetet i Les Buissonnets. Søster Jacinta fik overdraget ansvaret for at holde styr på søstrenes sygesikringspapirer, som hun håndterede med stor iver. Desuden fik hun betroet regnskabet for forskellige kommuniteter.

Søster Jacinta har undervist i Danmark fra 1948 til 1962 med stor evne og megen glæde. Desværre kunne hun ikke fortsætte på grund af nedsat hørelse. Hun var ekstrem god til broderi indtil synet begyndte at svigte og tog også denne glæde fra hende.

Hendes kærlighed for naturen blev mødt i Savoyen: hun elskede de smukke bjerge på alle årstid. Det var med stor lidenskab, at hun fulgte de forskellige etaper i Tour de France, ikke for rytternes præstationers skyld, men for at beundre landskabet, som vejen passerer igennem. I fjernsynet var det Canal 5, som havde hendes forkærlighed og hun fulgte udsendelserne (Rejse til ukendte steder, Nicolas Hulot) med lige så stor lidenskab som programmet Arte og dets dokumentarudsendelser.

Hun var meget glad for sit arbejde med regnskabet; men hun var også meget glad for at kunne ledsage vore søstre på plejeafdelingen i moderhuset. Når tiden kom, hvor ”overgangen” var forestående, tilbragte hun villigt nætterne ved deres dødsleje. I Bois Joli, hvor hun boede inden hun flyttede til plejeafdelingen, havde hun mulighed for at besøge de pensionerede søstre i kommunitetet ved siden af og andre beboere, der kom udefra og havde lejet sig ind i Bois Joli.

I 2011 kom søster Jacinta til Bois Joli i Jacob-Bellecombette. Et uheldigt fald betød, at hun måtte flytte til plejhjemmet Clos St Joseph i 2018. Desværre kunne hun ikke komme sig over Coronavirussen, der havde inficeret hende, også på grund af de alvorlige hjerteproblemer hun havde haft i lang tid.

Søster Jacinta har nu forladt os, og vi har mistet en kontemplativ, diskret og stilfærdig medsøster. Det skete pludseligt og fredfyldt. Vi lever i håbet om, at Vorherre Jesus Kristus en dag vil møde hende og at de sammen kan dele denne kontemplation.

Rekviemfejringen finder sted i Jacob Bellecombette kirken, mandag den 16. november kl. 10.30. Søster Jacinta vil blive stedt til den sidste hvile på kirkegården i Charrière Neuve i Chambéry.

Sankt Joseph Søstrene af Chambéry

oversat fra fransk af Sr. Marianne Bode

R.I.P.