Gå til indhold

De første fire søstre

De fire første søstre med sr. Marie-Felicite i midten, der sendte søstrene til den danske mission:

 • sr. Anne-Therese,
 • sr. Marie-Stephanie,
 • sr. Marie-Placide og
 • sr. Anne-Sophie.

Den 11. maj 1856 ankom de første Sankt Joseph Søstre til Danmark, kun 7 år efter indførelsen af religionsfrihed i landet. De første ordenssøstre efter reformationen.

Ankomsten var formidlet af en kvinde, der kort forinden var blevet katolik. Præstene ved Sankt Ansgars Kirke i København var medinddraget i projektet. De troede, det drejede sig om en rig orden, der ville oprette et hospital i København, søstrene og ledelsen i Frankrig havde forstået, at de skulle overtage et allerede eksisterende sygehus. Misforståelsen blev først opklaret, da søstrene stod foran præsterne.

Præsterne ville omgående sende dem tilbage til Frankrig, hvor de kom fra, idet de sagde: ”Fattige har vi nok af. Vi kan ikke forsørge jer”. Men søstrene blev!

Der fulgte nu en svær tid

Toldbodgade

Søstrene blev indlogeret i en lille, fugtig kælderlejlighed ved Sankt Annæ Plads ud til den nylig nedlagte Garnisons Kirkegård. Nogle velhavende damer støttede dem imidlertid og hjalp dem til at får lidt arbejde i form af sprogundervisning og broderi.

Ved juletid kom en fattig, syg mor med et forkrøblet barn, som hun bad søstrene overtage. Herefter gik der skred i tingene. Endnu et par børn blev givet i søstrenes varetægt, nogle udenlandske forældre bad dem undervise deres børn, og syge bad om søstrenes pleje. Hertil kom, at. en ung dansk pige bad om at blive optaget i Ordenssamfundet, og at flere søstre fra Frankrig kom hertil for at slutte sig til det lille fællesskab.

Kapellet i Toldbodgade

1873 indviedes Sankt Joseph Hospital i København, meget beskedent, det fik øgenavnet: ”hospitalet med den ene seng”! Der var seks senge, men de var ikke alle belagt i begyndelsen. Der skulle dog ikke gå lang tid, inden søstrene blev kendte og værdsatte som dygtige, veluddannede og omsorgsfulde sygeplejersker.

Herefter breder de sig over det meste af Danmark

For blot at nævne åbnings årene for hospitalerne:

 • 1873 København
 • 1898 Reykjavik
 • 1900 Århus
 • 1901 Odense
 • 1902 Ålborg
 • 1903 Randers
 • 1904 Esbjerg
 • 1926 Havnefjord

I samme tidsrum åbnede eller overtog søstrene ca.20 skoler og børnehjem. Flere af skolerne var sogneskoler for fattige katolske børn. Overalt satte søstrene deres præg på den danske katolske kirke.

Efter anden verdenskrig mindskedes tilgangen til Ordenssamfundet betydeligt, samtidig med at sygehusvæsenet i amter og kommuner udvikledes betydeligt.. Vore hospitaler blev derfor afviklede og skolerne blev efterhånden selvejende institutioner, ledet af civile lærere.

Nu i år 2005, er der ca. 69 Sankt Joseph Søstre i Danmark, de fleste pensionerede, mange plejepatienter. Men vi føler stadig, der er behov for vort nærvær og vor virke.

Sr. Henriette og sr. Valborg fejrer jubilæum

Sr. Maria Samuelsen fejre jubilæum

Nye behov viser sig som f.eks. omsorgen for døende og ønsket om oaser af stilhed midt i vor fortravlede verden. Et par søstre er engagerede med syge og døende mennesker, en sygeplejerske og en musik terapeut.

Andre går ind i besøgstjeneste, og nogle er uddannede til at lede retræter, så folk under kyndig vejledning kan tage nogle dage i stilhed og fordybelse, væk fra hverdagens jag, for at finde sig selv og komme nærmere Gud.

Sr. Bonifacia bliver budt velkommen af en af sine Røde Kors besøgs venner

Sr. Ansgaria vejleder en retrætant

Med henblik på dette åbnede vi i 1995 et retræte-center i vort hus, Stella Matutina, Morgenstjerne, ved Nivå Bugt, nord for København. Et tiltag, som rigtig mange benytter sig af.