Gå til indhold

Vore retræter

Retræte centeret drives af Sankt Joseph Søstrene, et katolsk ordenssamfund, der er spredt over hele verden. Det blev grundlagt i 1650, i Syd-Frankrig, af nogle fattige kvinder samt en jesuit, der hed J.P. Médaille. Siden 1856 har der været Sankt Joseph Søstre i Danmark.

Da vi har rødder i den Ignatianske spiritualitet*, er retræterne**, der tilbydes i vort center, hovedsageligt præget af den. Det er en meget åben og frigørende retræteform. Den er meget bibel-orienteret og bygger på den overbevisning, at Gud er tilstede i alle menneskelige erfaringer. Gud længes efter at meddele sig til hver enkelt af os på en personlig måde.

Tilbud om retræte er for oprigtigt søgende kvinder og mænd, uafhængig af kirkesamfund og religion. Personer, der ønsker at begynde, forny eller uddybe deres forhold til Gud er hjertelig velkomne.

“Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig: “Giv mig noget at drikke!” så bad du ham, og han gav dig levende vand. – Det vand skal i dig blive et kildespring til evigt liv.” (sml. Joh. 4,10+14)

* Ignatianske spiritualitet: Efter Ignatius: livet til Guds ære.
** Retræte betyder “tilbagetog”. En retræte i kristen sammenhæng, er en tid, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagens larm, for at bruge tid på at lytte til Guds stemme.

Om retræterne

I en atmosfære af stilhed og bøn ønsker vi at give dig mulighed for at lytte til Gud, svare på dine dybeste længsler og komme i kontakt med dig selv, din næste og Gud.

Tilbuddet er for oprigtigt søgende mænd og kvinder – uafhængig af kirkesamfund og religion. Personer, der ønsker at begynde, forny eller uddybe deres forhold til Gud, er hjertelig velkomne.

Det væsentligste formål med åndelig vejledning er at hjælpe enkeltpersoner til at vokse i deres relation til Gud. Gud er tilstede i alt, og selvfølgelig også når vi beder. I åndelig vejledning søger vi at lytte til Gud, at erkende/genkende Guds nærvær i vort liv og vor bøn/meditation. Vejlederen hjælper at lytte. Gud selv leder/drager det enkelte menneske mod frihed, kærlighed, d.v.s. mod Gud. I vejledt retræte foreslår retrætelederen bibeltekster og emner til bøn, som svarer til den enkeltes behov.

Vejledt retræte for travle mennesker

Hvis du har brug for stilhed og hvile, hvis du gerne vil “tanke op hos Gud”, så er dette et tilbud til dig. Retræten afholdes i smukke omgivelser. Der er ro og tilbud om individuel åndelig vejledning, hvor dit behov for bøn og meditation er i fokus.

Er der interesse for deltagelse i disse arrangementer, se da vores retræte tilbud og/eller kontakt os for nærmere information.